Általános szerződési feltételek

Jelen Ászf hatálya a Egyesület weblapjain www.langse.hu történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető és kinyomtatható a ww.langse.hu/aszf Egyesület oldaláról.

 1. EGYESÜLET ADATAINAK FELSOROLÁSA

Név: Láng Sport Egyesület

Székhely: 2151 Fót Deák Ferenc utca 28.

Nyilvántartási szám: 01-02-0015780

E-mail cím: info@langse.hu

Honlap: www.langse.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 • Jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
 • A Egyesület jogosult jogszabályi keretek között a jelen Ászf módosítására. A módosított Ászf a honlapon való közzétételétől kezdve, a közzétételt követően létrejött jogviszonyok vonatkozásában hatályos.
 • Egyesület fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekinteté Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Egyesület írásos hozzájárulása nélkül.
 1. REGISZTRÁCIÓ, BEFIZETÉS
 • A honlapon történő befizetésnek, (tagdíj, adomány, támogatás, nevezési díj) feltétele az előzetes regisztráció, azonban a befizetés személyes adatok megadása az Egyesület Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése illetve az azonosíthatóság érdekében kötelező.
 • A felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/nevezés/fizetés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Egyesület kizárja felelősségét, amennyiben a felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Egyesülett a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, hátrányért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Egyesülett nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Egyesületnak felróható okból hozzáférhetővé vá
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 • Honlapunkon az Egyesület által szervezett eseményekre való nevezésre, tagdíjak, hozzájárulások, támogatások befizetésére van lehetősé

Részletesen:

 • Egyesületi Tagsági díj: Havi rendszeresen megújuló fizetés. Bankkártyával történő fizetéssel lehetséges a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára:maestro, mastercard, Visa, AMERICAN EXPRESS, Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül. A havi rendszeres előfizetése a tagdíjnak bármikor lemondható.

A tagdíj levonása minden hónap azonos napján fog megtörténni a Barion payment Zrt kártyaelfogadó által. Ebben az esetben a Megrendelő fogyasztó banki kivonatán egyenleg kimutatásain a „Barion Payment Zrt.” fog szerepelni, mint elfogadóhely.

 • 3 hónap Egyesületi tagsági díj. Egyszeri befizetés(nem megújuló). Bankkártyával történő fizetéssel lehetséges a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára:maestro, mastercard, Visa, AMERICAN EXPRESS, Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül.
 • Egyéb befizetések. Egyszeri befizetés(nem megújuló) a nevezési díjjak vagy sport táborozás díjai előlege. Bankkártyával történő fizetéssel lehetséges a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára:maestro, mastercard, Visa, AMERICAN EXPRESS, Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül. Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül. 
 • OTP Szép kártyával történő fizetés az egyszeri díjas befizetések esetében van lehetőség amely kizárólag a „Szabadidő” alszámla(zseb) terhére történhet kivéve, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik(átjárhatóság az alszámlák között). OTP Szépkártya „Élőleg” interetes fizetésre van lehetőség.

További információ: https://magan.szepkartya.otpportalok.hu/fooldal/

 • A Egyesület részletesen feltünteti a befizetés jogcím megnevezését leírását, esetleg illusztrációt vagy fotót jelenít meg. A megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
 • Amennyiben a Egyesület minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a tagdíj közismert, általánosan elfogadott összegétől jelentősen eltérő összeg kerül feltüntetésre akkor a tagdíjfizetés esetén a Egyesület a ténylegesen megfizetett összeget könyveli a legrégebben esedékes tagdíjhátralék. Más esetben (pl nevezési díj, táborozási díj) előlegként kerül elszámolásra a ténylegesen megfizetett összeg.
 • Amennyiben a regisztrált befizető egyesületi tagsággal nem rendelkezik vagy nem lehetséges a beazonosítás úgy a befizetett összeg támogatói adománynak minősül.
 • Tagdíj vagy egyéb befizetések önmagában egyesületi tagságot nem eredményeznek. Az egyesületi tagság a belépési Nyilatkozat kitöltésével (Alapszabály elfogadásával) és a tagság az egyesület által történő elfogadásával jön létre.
 1. BEFIZETÉS MENETE
 • Honlapunkon a tagdíj vagy egyéb befizetés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magá A regisztrációt a „Regisztráció” menüpont alatt találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek.Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az ügyfél profil felületet. A regisztráció önmagában egyesületi tagságot nem keltez vagy eredményez.
 • A Bejelentkezést követően a saját profil „Befizetések” menüpont alatt lehetőség van arra, hogy ki tudja választani az Önnek megfelelőbb befizetés típust. Miután kiválasztotta ezt akkor a „Fizetés” gombot megnyomva véglegesítheti a tranzakciót. Ekkor a weboldal átirányít a kártyaelfogadó weboldalára ahol a fizetés megtörténik.
 • Miután a befizetés megtörtént a kártyaelfogadó visszairányítja Önt a weboldalra. A megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást a befizetésrő
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a MagyarNemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • Honlapunkon lehetőség van továbbá bankszámlánkra történő utalással befizetni.
 • A befizetések feldolgozása 8 munkanapon belül történik.
 1. ELÁLLÁS JOGA JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
 • A befizetett egyesületi tagdíjak valamint adományok/támogatások esetében az elállás joga nem alkalmazható; a sport (civil) egyesületi tagdíj adományozás nem szolgáltatás/termék vásárlására irányuló gazdasági esemény. Amennyiben a tagdíj tévesen került levonásra úgy Felhasználó díjvisszatérítés kérhet írásban(e-mail)
 • Az egyesületi tagság megszűnését követően az előre megfizetett tagsági díj tekintetében a Felhasználó díjvisszatérítést kérhet írásban(e-mail).
 • Egyéb célzott befizetések tekintetében az elállás joga az adott cél, esemény pl nevezési díj tábor előleg, a Sport Egyesület adott esemény részvételi szabályzat alapján teljesíthető.
 1. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
 • Egyesület a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Egyesület a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Az írásbeli panaszt a Egyesület 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Egyesület, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával a Sport Egyesület Alapító okirat szerint eljárását kezdeményezhet.
 • A weboldalunkon található minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok felhasználására az Egyesület írásos engedélye hiányában senki nem jogosult.
 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.langse.hu/adatvedelem/ oldalon megtekinthető és letölthető.

Fót, 2023. 08. 12.